BLANKO OTKAZ

Da li ste i Vi uz ugovor o radu na potpis dobili i otkaz, tako da ga poslodavac može aktivirati svakom momentu?

Kada poslodavac aktivira otkaz, Vi ostajete bez prava na otpremninu i naknadu sa biroa, a do tada pristajete da radite prekovremeno, praznikom, da nemate vikende, godišnji odmor, ne smete da se sindikalno organizujete, i uopšte, nalazite se u nezavidnoj poziciji.

Sud je ovakvu praksu proglasio nezakonitom, tako da se blanko otkaz može poništiti na sudu.

U tom slučaju, Vi možete da zadržite posao i da tražite da Vam poslodavac isplati zaradu na koju biste imali pravo do povraćaja na rad (uz uplatu doprinosa), ili da zahtevate od poslodavca da Vam isplati posebnu novčanu naknadu zbog nezakonitog otkaza. U oba slučaja, imate pravo i na naknadu druge štete ukoliko ste je pretrpeli.

,,Izjava zaposlenog data unapred, potpisivanjem blanko raskida ugovora o radu bez datuma prestanka, data prilikom zasnivanja radnog odnosa na zahtev poslodavca ne proizvodi pravno dejstvo i takva izjava, odnosno blanko raskid ugovora o radu je ništav u smislu člana 103. Zakona o obligacionim odnosima” – Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018

UKOLIKO STE DOBILI OTKAZ NA OSNOVU UNAPRED POTPISANOG SPORAZUMA, ILI IMATE DRUGIH PROBLEMA SA POSLODAVCEM, OBRATITE NAM SE.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *