SBB nezakonito povećao račune!

SBB je svojim potrošačima počeo da naplaćuje ,,uslugu štampanja i izdavanja računa u papirnom obliku” po ceni od 100 dinara mesečno, kako bi privoleo što veći broj potrošača da pređu na elektronsku dostavu računa koja je besplatna. Ovakvo postupanje je izričito zabranjeno članom 12 stav 4 Zakona o zaštiti potrošača, što je potvrdila i Tržišna…

EPS NEOSNOVANO NAPLAĆUJE TROŠAK GARANTOVANOG SNABDEVAČA

EPS u okviru računa za utrošenu električnu energiju naplaćuje i cenu za troškove garantovanog snabdevača, kao stalni (fiksni) trošak koji kupac električne energije plaća i kada električnu energiju ne troši. Međutim, računi za utrošenu električnu energiju ne sadrže jasne i precizne informacije koju uslugu potrošač plaća kroz troškove garantovanog snabdevača. Shodno odredbi člana 8, stav…

ŠAHT – Naknada štete

Otvoren, oštećen, klizav šaht… sve su ovo uzroci koji Vam mogu naneti štetu (oštećenje zdravlja, strah, gubitak radne sposobnosti, umanjenje životne aktivnosti…) zbog koje možete zahtevati naknadu štete. Za naknadu štete odgovorno je lice u zavisnosti od mesta na kojem se nalazi šaht (primera radi, Grad Beograd i JKP Beograd put za šaht na ulici…

ŠTETE NA PUTEVIMA – naknada štete

ŠTETE NA PUTEVIMA – odgovorost upravljača puta Rupe na putu, led, poledica, životinja na putu, nepostojanje saobraćajne signalizacije… sve su to uzroci koji mogu naneti štetu Vašem vozilu i Vama zbog kojih pod određenim uslovima možete zahtevati naknadu štete. Za naknadu štete možete se obratiti direktno upravljaču puta koji je dužan da Vam nadoknadi štetu…

UJED PSA LUTALICE – Naknada štete

Ukoliko Vas ujede pas lutalica na javnoj površini, možete da zahtevate naknadu štete od jedinice lokalne samouprave gde se desio nesrećni slučaj (opština, grad). Naknadu štete možete tražiti sudskim putem, ili direktnim obraćanjem jedinici lokalne samouprave. Naknade koje se dobijaju vansudskim putem iznose u proseku 20.000,00 dinara, dok naknade koje se dobijaju sudskim putem iznose…