OTKAZI U ZDRAVSTVU

RADNA OBAVEZA, USMENI NALOZI I OTKAZ Krizni štab za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 doneo je dana 23.6.2020. godine zaključak kojim se predviđa mogućnost premeštanja zdravstvenih radnika u bilo koju ustanovu u državi, kao radne obaveze, usmenim nalogom, bez zaključivanja posebnog aneksa, uz pretnju otkazom ako se ne postupi po nalogu. Ovaj zaključak dostavljen je zdravstvenim…

BLANKO OTKAZ

Da li ste i Vi uz ugovor o radu na potpis dobili i otkaz, tako da ga poslodavac može aktivirati svakom momentu? Kada poslodavac aktivira otkaz, Vi ostajete bez prava na otpremninu i naknadu sa biroa, a do tada pristajete da radite prekovremeno, praznikom, da nemate vikende, godišnji odmor, ne smete da se sindikalno organizujete,…

Zlostavljanje na radu – MOBING

Ukoliko Vas neko na poslu u kontinuitetu vređa, omalovažava, preti Vam (otkazom ili fizičkom silom), upućuje neprimerene komentare sa seksualnom konotacijom, ismeva, kleveće, ignoriše, daje zadatke koji nisu u vezi sa Vašim radnim mestom, ili radi šta drugo sa namerom da povredi Vaše dostojanstvo, ugled, integritet i zdravlje, veoma je moguće da ste žrtva zlostavljanja…

NEZAKONIT OTKAZ – prava radnika

Poslodavac može otkazati ugovor o radu zaposlenom samo iz razloga predviđenih zakonom, i ako u potpunosti ispoštuje propisanu otkaznu proceduru. Otkazni razlozi propisani su najpre Zakonom o radu (neostvarivanje rezultata rada, zloupotreba bolovanja i dr.), a mogu biti sadržani i u posebnim propisima. Otkazna procedura zavisi najpre od otkaznog razloga (primera radi, ne može se…

VATROGASCI – dodatak za pripravnost

Poslednjih desetak godina, svedoci smo žalosne situacije da Republika Srbija, Ministarstvo unutrašnjih poslova, i dalje pronalazi načine da izigra zakonske obaveze koje ima prema svojim zaposlenima, a koje se odnose na isplatu dodataka na platu. Na primeru Sektora za vanredne poslove i prava vatrogasaca na dodatak za pripravnost, pokušaćemo da objasnimo o čemu se radi.…