KURSNA RAZLIKA – nezakonita razlika u valuti odobravanja i vraćanja kredita

Banke u Srbiji nalaze najkreativnije načine da dodatno zarade bez znanja svojih klijenata. Tako se često dešava da banka  odobri kredit po jednom kursu, a klijent otplaćuje rate po drugom kursu. Na ovaj način banka svakog meseca ostvaruje pozitivnu razliku, kao da je pored kreditnog zaključen i menjačni posao. Dobra vest je što su domaći…

NKOSK – nezakonita naplata premije i naknade za osiguranje stambenih kredita

NKOSK – nezakonita naplata troškova u ugovorima o kreditu Prethodnu godinu obeležila je živa polemika na temu da li banka ima prava da na klijenta prevali trošak osiguranja kredita kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK). Gotovo jednoglasan stav sudova u Srbiji je – NE! Naime, banke su u velikom broju slučajeva, kao uslov…

MORATORIJUM – trošak kredita?

TROŠKOVI MORATORIJUMA – NIJE ŠIJA NEGO VRAT Narodna banka Srbije (dalje u tekstu NBS) donela je Odluku o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema (,,Sl. Glasnik RS“, br. 33 od 17. marta 2020. godine) koja je stupila na snagu 18.3.2020. godine. Odlukom je propisana dužnost banke da dužnicima ponudi zastoj u otplati obaveza u…