100 evra za lica bez važeće lične karte

Pomoć od 100 evra – za lica bez važeće lične karte Vlada Republike Srbije donela je 24.4.2020. godine uredbu prema kojoj punoletni građani mogu da ostvare pravo na 100 evra novčane pomoći. (,,Uredba o formiranju privremenog registra i načinu uplate jednokratne novčane pomoći svim punoletnim državljanima Republike Srbije u cilju smanjivanja negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom bolesti…

PRAVA PUTNIKA KOJI SU PRISTALI NA ZAMENSKO PUTOVANJE

Vlada RS donela je Uredbu o ponudi zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2020/63/4/reg) navodno kako bi povećala prag zaštite prava putnika. Uredba predviđa mogućnost da organizator putovanja putnicima ponudi zamensko putovanje koje se može realizovati do 31. decembra 2021. godine. Ukoliko putnik ne…

MORATORIJUM – trošak kredita?

TROŠKOVI MORATORIJUMA – NIJE ŠIJA NEGO VRAT Narodna banka Srbije (dalje u tekstu NBS) donela je Odluku o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema (,,Sl. Glasnik RS“, br. 33 od 17. marta 2020. godine) koja je stupila na snagu 18.3.2020. godine. Odlukom je propisana dužnost banke da dužnicima ponudi zastoj u otplati obaveza u…