Kako da ugovor o radu na određeno vreme preraste u ugovor na neodređeno

Da li ste znali da, pod određenim uslovima, sudskim putem možete da ishodujete da ugovor o radu koji ste zaključili na određeno vreme preraste u ugovor o radu na neodređeno?

Član 37 Zakona o radu precizno propisuje u kojim se jedino situacijama može zaključiti ugovor o radu na određeno vreme (kada je trajanje posla unapred određeno objektivnim razlozima – rokom, izvršenjem određenog posla, nastupanjem određenog događaja, zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog, zbog završetka određenog projekta, do isteka roka na koji je izdata dozvola za rad stranom licu).

Ukoliko je ugovor na određeno zaključen suprotno ovim pravilima, zakon uvodi fikciju da je radni odnos zasnovan na neodređeno vreme.

Kako bi se stvarno stanje upodobilo pravnom stanju (da zaključeni ugovor na određeno ,,preraste” u ugovor na neodređeno), neophodno je podneti tužbu sudu koji će utvrditi da su ispunjeni zakonski uslovi da se smatra da je zaključenjem ugovora na određeno vreme zasnovan radni odnos na neodređeno vreme.

UKOLIKO SUMNJATE DA POSLODAVAC NEOPRAVDANO IZBEGAVA DA SA VAMA ZAKLJUČI UGOVOR O RADU NA NEODREĐENO VREME, TU SMO DA ZAJEDNO PROCENIMO IMATE LI MOGUĆNOSTI DA SUDSKIM PUTEM OSTVARITE SVOJE PRAVO NA RAD I DA TO I UČINITE.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *