NEZAKONIT OTKAZ – prava radnika

Poslodavac može otkazati ugovor o radu zaposlenom samo iz razloga predviđenih zakonom, i ako u potpunosti ispoštuje propisanu otkaznu proceduru.

Otkazni razlozi propisani su najpre Zakonom o radu (neostvarivanje rezultata rada, zloupotreba bolovanja i dr.), a mogu biti sadržani i u posebnim propisima.

Otkazna procedura zavisi najpre od otkaznog razloga (primera radi, ne može se dati otkaz zbog nemarnog obavljanja posla ako prethodno radniku nije ostavljen rok za poboljšanje svog rada), ali i drugih faktora (primera radi, ne može se dati otkaz dok traje trudnoća ili porodiljsko odsustvo, ne može se dati otkaz zbog zloupotrebe bolovanja nakon isteka 3 meseca od dana saznanja poslodavca za zloupotrebu).

Povreda bilo kog od ova dva aspekta otkaz čini nezakonitim i zaposleni ima na raspolaganju određene mehanizme zaštite svojih prava.

KAKO SE ZAŠTITITI

Zaposleni kome je radni odnos prestao nezakonitim otkazom, svoja prava može zaštititi na sudu i preko Inspektorata rada, na sledeći način:

  1. Zaposleni može tužbom pred sudom tražiti da ga poslodavac vrati na rad i da mu naknadi prouzrokovanu štetu (da mu isplati zaradu koju bi ostvario da je radio i uplati pripadajuće poreze i doprinose).
  2. Ukoliko zaposleni ne želi da se vrati na posao (primera radi, jer se poslodavac prema njemu poneo grubo, te je stvorena neprijatna atmosfera za rad), može tužbom pred sudom tražiti da mu poslodavac isplati posebnu nadoknadu umesto vraćanja na posao. Nadoknada se isplaćuje u iznosu od 1 do 18 zarada koje bi zaposleni ostvario da je nastavio da radi.
  3. Ukoliko je otkaz nezakonit samo zbog nepoštovanja otkazne procedure, zaposleni ne može tražiti od suda vraćanje na rad kod poslodavca, ali može tražiti posebnu naknadu do iznosa 6 zarada.
  4. Inspektorat rada može odložiti izvršenje rešenja o otkazu.

UKOLIKO IMATE NEDOUMICE U POGLEDU ZAKONITOSTI OTKAZA VAŠEG UGOVORA O RADU, OBRATITE NAM SE KAKO BISMO NA NAJPOGODNIJI NAČIN ZAŠTITILI VAŠA PRAVA.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *