OBRADA KREDITA – nezakonit trošak

TROŠKOVI OBRADE KREDITA

U prethodnoj godini bilo je puno diskusije na temu da li banke imaju prava na naplatu troškova obrade kredita. Gotovo jednoglasan stav sudova u Srbiji je – NE!

Naime, banke su pored kamate, naplaćivale od klijenata i razne druge troškove, među kojima i trošak obrade kredita, bez ikakvog uporišta u zakonu. Zakonom o obligacionim odnosima koji reguliše ugovor o kreditu, propisana je kamata kao jedina cena kredita, a svi drugi troškovi koje banka želi da prevali na klijenta moraju stvarno postojati (npr. trošak kreditnog biroa) i banka ih mora dokazati. Banka ni u jednom sudskom postupku nije mogla da dokaže šta su to troškovi obrade kredita i na koji način oni procentualno zavise od iznosa odobrenog kredita.

Proverite i Vi da li u ugovoru o kreditu koji ste zaključili sa bankom, u delu troškova koje ste se obavezali da platite, stoji i odredba prema kojoj se obavezujete da na ime naknade za obradu kreditnog zahteva (puštanja kredita u tečaj, i sl.) platite banci 1%(ili neki drugi procenat) od iznosa odobrenog kredita. Ovakvu odredbu sadrže gotovo svi ugovori o kreditu u Srbiji, bez obzira na banku, vrstu kredita i valutu (stambeni, gotovinski, refinansirajući, kredit indeksiran u švajcarskim francima i sl.).

Ukoliko je to slučaj, imate pravo da tražite povraćaj uplaćenih sredstava sa zakonskom zateznom kamatom od dana uplate (najčešće je to prva stavka u planu otplate kredita). Nažalost, banka ne vraća novac klijentima dobrovoljno, već je neophodno tražiti povraćaj uplaćenih sredstava sudskim putem.

UKOLIKO ŽELITE DA POVRATITE SVOJ NOVAC, KONTAKTIRAJTE NAS.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *