PRAVA PUTNIKA KOJI SU PRISTALI NA ZAMENSKO PUTOVANJE

Vlada RS donela je Uredbu o ponudi zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2020/63/4/reg) navodno kako bi povećala prag zaštite prava putnika.

Uredba predviđa mogućnost da organizator putovanja putnicima ponudi zamensko putovanje koje se može realizovati do 31. decembra 2021. godine. Ukoliko putnik ne pristane na zamensko putovanje već traži povraćaj novca, organizator putovanja ima rok do 14. januara 2022. godine da izvrši povraćaj uplaćenih sredstava.

Drugim rečima, PUTNIK AGENCIJI ODOBRAVA NEOBEZBEĐENI, BESKAMATNI KREDIT U IZNOSU UPLAĆENIH SREDSTAVA DO 14. JANUARA 2022. GODINE!

Uz sve rezerve i nezakonitosti koje smo već izneli u prethodnom tekstu koje se odnose na predloženi režim otkazanih putovanja (https://udruzenjeproces.rs/otkazana-putovanja-prava-putnika/), pročitajte KAKO SE MOGU ZAŠTITITI PUTNICI KOJI SU USLED NEPOZNAVANJA SVOJIH PRAVA PRIHVATILI PONUDU AGENCIJE:

  1. članom 43 Zakona o zaštiti potrošača (dalje u tekstu ZZP) predviđeno je da su u potrošačkim ugovorima nepravične odredbe NIŠTAVE. Nepravične su one odredbe koje protivno načelu savesnosti i poštenja imaju za posledicu značajnu nesrazmeru u pravima i obavezama ugovornih strana na štetu potrošača.

Beskamatno i neobezbeđeno kreditiranje turističkih agencija od strane putnika od proleća 2020. godine do 14. januara 2022. godine to svakako jeste! Pogotovu kada se ima u vidu da se ono u ugovore unosi kao posledica obmanjujuće poslovne prakse iz članova 19 i 20 ZZP. Naime, organizator putovanja je naveo putnika da donese ekonomsku odluku koju inače ne bi doneo, tako što je putniku dao netačna obaveštenja i tako što je stvorio lažan opšti utisak u pogledu prava putnika, a svojih obaveza u pogledu povraćaja novca, kao i razloga za konkretno tržišno postupanje – davanje ponude za zamensk putovanje.

  1. ZZP u članu 3 predviđa da se potrošač ne može odreći prava utvrđenih tim zakonom, te da su NIŠTAVE odredbe ugovora koje direktno ili indirektno uskraćuju ili ograničavaju prava potrošača koja proizilaze iz ZZP. Član 4 ZZP predviđa da se odredbe ZZP primenjuju na odnose potrošača i trgovca regulisane tim zakonom osim u slučaju kada se posebnim odredbama obezbeđuje viši nivo zaštite, što nikako nije slučaj sa citiranom uredbom.

Naime, kako se članom 106 ZZP za putnika predviđa pravo na povraćaj uplaćenih sredstava kada je putovanje otkazano usled uzroka za koji ne odgovara ni jedna ugovorna strana, bez ikakvih dodatnih uslova ili dodatnih rokova za agencije, to se ne može posebnim propisima-citiranom uredbom, smanjivati nivo zaštite prava propisivanjem dodatnog roka za povraćaj sredstava! Ugovor koji bi sadržao takvu odredbu, bio bi dakle NIŠTAV!

UKOLIKO ŽELITE SVOJ NOVAC NAZAD, POZOVITE NAS.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *