Prosvetnici radnici- uvećanje plate za IOP

O B A V E Š T E NJ E

ZA NASTAVNIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA KAO I ZA VASPITAČE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

O MOGUĆNOSTI POTRAŽIVANJA NAKNADE NEISPLAĆENOG UVEĆANJA PLATE SUDSKIM PUTEM

Uredbom o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama (u daljem tekstu: Uredba) u članu 3 st. 1 propisano je da se koeficijenti za obračun i isplatu plata uvećavaju za 10% nastavnicima odeljenja za decu ometenu u razvoju u redovnim osnovnim i srednjim školama.

Vrhovni kasacioni sud je u svojoj presudi Rev2 1468/2018 od 07.11.2019. godine zauzeo stav da u situaciji kada je jedan od ciljeva redovnog vaspitno-obrazovnog sistema u Republici Srbiji inkluzija, odnosno uključivanje u taj sistem dece sa teškoćama u razvoju, neophodno je šire tumačenje primene navedenog člana Uredbe u smislu da je namera donosioca Uredbe bila da se uvećanje zarade za 10% prizna i nastavnom osoblju koje u redovnim školama radi sa decom ometenom u razvoju, nezavisno od toga da li u tim školama postoji posebno formirano odeljenje za decu ometenu u razvoju, a zbog njihovog dodatnog radnog angažovanja i napora koje nesporno svakodnevno ulažu u radu sa tom decom, što opravdava priznanje prava na uvećanu zaradu.

Obaveštavamo nastavnike osnovnih i srednjih škola da naša advokatska kancelarija pruža neophodnu stručnu pravnu pomoć u cilju ostvarivanja prava na uvećanje zarade u iznosu od 10% za prethodne 3 godine i naplate potraživanja po tom osnovu sudskim putem, pod sledećim uslovima:
1. Nastavnici neće snositi troškove zastupanja od strane advokata koji se odnose na sastav tužbe, podnesaka, izlaske na ročišta i druge neophodne radnje, već će svi troškovi biti naplaćeni od suprotne strane u slučaju uspešnog okončanja sudskog postupka, a u slučaju gubtika spora nastavnici neće imati obavezu da nadoknade advokatima te troškove, što će biti regulisano posebnim ugovorom.
2. Advokatima će nakon uspešnog okončanja spora pripasti 10% od ukupno naplaćenog iznosa (koji uključuje glavno potraživanje i zakonsku zateznu kamatu).
3. Nastavnici će imati obavezu da snose samo troškove sudskih taksi (čiji će iznos zavisiti od visine svakog pojedinačnog potraživanja i koji iznosi će im se vratiti kada se dobije spor) i neće biti u obavezi da plate troškove veštačenja koje će biti sprovedeno u toku postupka.

SVI NASTAVNICI KOJI SU ZAINTERESOVANI ZA POMOĆ U POKRETANJU PROCESA PREKO UDRUŽENJA PROCES PRED NADLEŽNIM SUDOM U POSTUPKU ZA NAPLATU NEISPLAĆENOG UVEĆANJA ZARADE KOJE IM PRIPADA, MOGU NAS KONTAKTIRATI NA BROJEVE TELEFONA: 063/ 451 400 I 06451750 SVAKOG RADNOG DANA OD 9 DO 17 ČASOVA

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *