ŠTETE NA PUTEVIMA – naknada štete

ŠTETE NA PUTEVIMA – odgovorost upravljača puta

Rupe na putu, led, poledica, životinja na putu, nepostojanje saobraćajne signalizacije… sve su to uzroci koji mogu naneti štetu Vašem vozilu i Vama zbog kojih pod određenim uslovima možete zahtevati naknadu štete.

Za naknadu štete možete se obratiti direktno upravljaču puta koji je dužan da Vam nadoknadi štetu (JP Putevi Srbije za štetu nastalu na autoputevima i magistralnim putevima, JKP Beograd put za štetu na putevima u Beogradu, drugi u zavisnosti od mesta nezgode). Ukoliko upravljač puta ne udovolji Vašem zahtevu ili smatrate da Vam je ponuđen niži iznos od iznosa štete, naknadu možete zahtevati sudskim putem.

Kako biste povećali svoje šanse da dobijete potpunu naknadu štete, potrebno je da uradite sledeće:

  1. Pozovite saobraćajnu policiju da obavi uviđaj i sačini zapisnik. Pre potpisivanja zapisnika obavezno ga pročitajte i vodite računa da se u zapisnik unese sve što smatrate važnim.
  2. Slikajte vozilo, oštećenje, mesto i uzrok štete.
  3. Ako imate kasko osiguranje, prijavite štetu Vašem osiguravajućem društvu koje će proceniti štetu. Ako nemate kasko osiguranje, obratite se nekom osiguravajućem društvu, agenciji za uslužnu procenu štete ili sudskom veštaku koji će proceniti štetu.

Sa prikupljenom dokumentacijom, obratite se upravljaču puta sudskim ili vansudskim putem.

UKOLIKO VAM JE POTREBNA STRUČNA POMOĆ, OBRATITE NAM SE.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *