UJED PSA LUTALICE – Naknada štete

Ukoliko Vas ujede pas lutalica na javnoj površini, možete da zahtevate naknadu štete od jedinice lokalne samouprave gde se desio nesrećni slučaj (opština, grad).

Naknadu štete možete tražiti sudskim putem, ili direktnim obraćanjem jedinici lokalne samouprave. Naknade koje se dobijaju vansudskim putem iznose u proseku 20.000,00 dinara, dok naknade koje se dobijaju sudskim putem iznose u proseku 100.000,00 dinara.

Kako biste povećali svoje šanse za potpunom naknadom, potrebno je da uradite sledeće:

  1. Na licu mesta potražite svedoke. Zamolite ih za kontakt telefon. Obavestite policiju koja će sačiniti službenu belešku o događaju, mada to možete i naknadno učiniti.
  2. Što pre (poželjno je u roku od 24h) otiđite na pregled kod ortopeda i infektologa i sačuvajte izveštaje ovih lekara i svu prateću medicinsku dokumentaciju
  3. Sačuvajte sve račune koje ste imali povodom otklanjanja štete (prevoz do lekara, lekarski pregledi, anti tetanus, kupovina lekova, previjanje, kontrolni pregledi i sl.).

Štetu koju trpite čine svi troškovi i sav strah koji ste pretrpeli prilikom nesrećnog događaja, i nema razloga da Vam se ona ne naknadi.

ZA POMOĆ PRILIKOM ZAŠTITE VAŠIH PRAVA, SLOBODNO NAM SE OBRATITE.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *