VANREDNO STANJE – PRAVA RADNIKA

Poučeni iskustvom iz redovnih okolnosti, ne bi nas iznenadilo da poslodavci pokušaju da zloupotrebe ovu tešku situaciju kako bi uskraćivanjem prava svojim zaposlenima umanjili svoje gubitke.

Zbog toga pozivamo sve građane da obrate posebnu pažnju na način na koji se njihova prava iz radnopravnog odnosa poštuju u ovo vanredno vreme, i da nas o svim nepravilnostima odmah obaveste, kako bismo zajedno pronašli najefikasniji način da ih zaštitimo.

Nemoguće je unapred predvideti sve modalitete nezakonitog postupanja poslodavaca za vreme vanrednog stanja, ali ćemo pokušati da predvidimo situacije koje nose veliki potencijal za zloupotrebe kako bi građani znali na šta da obrate posebnu pažnju.

  1. Nezakonit otkaz (neosnovan otkaz, nepoštovanje otkazne procedure)
  2. Proglašavanje tehnološkog viška (ostvarivanje prava na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti, poštovanje obaveze poslodavca da donese program rešavanja viška zaposlenih i isplati otpremninu radnicima, visina otpremnine, poštovanje posebne zaštita trudnica i sl.)
  3. Prinudni godišnji odmor (prekoračenje maksimalng trajanja odmora, iznos naknade zarade)
  4. Neplaćeno odsustvo (poslodavac može da odobri pravo na neplaćeno odsustvo samo na zahtev zaposlenog)
  5. Bolovanje (visina naknade zarade)
  6. Povreda na radu i profesionalna bolest (visina naknade zarade, naknade štete, posebno u kontekstu obezbeđivanja bezbednih uslova za rad usled virusa Covid-19)
  7. Samoizolacija i karantin (obaveza zaposlenog da se javi, umanjena naknada zarade)
  8. Prekid rada zbog neobezbeđivanja bezbednosti i zaštite života i zdravlja, po naredbi nadležnog državnog organa ili organa poslodavca (poštovanje naredbe, iznos naknade zarade)
  9. Plaćeno odsustvo (neodobravanje korišćenja, visina naknade zarade)
  10. Godišnji odmor (neodobravanje korišćenja, visina naknada zarade)

UKOLIKO SMATRATE DA SU VAM POVREĐENA PRAVA IZ RADNOG ODNOSA, NA RASPOLAGANJU VAM JE PODNOŠENJE TUŽBE SUDU I PRIJAVA POSLODAVCA INSPEKCIJI RADA, A ŠTO MOŽETE UČINITI PREKO NAŠEG UDRUŽENJA.