VATROGASCI – dodatak za pripravnost

Poslednjih desetak godina, svedoci smo žalosne situacije da Republika Srbija, Ministarstvo unutrašnjih poslova, i dalje pronalazi načine da izigra zakonske obaveze koje ima prema svojim zaposlenima, a koje se odnose na isplatu dodataka na platu.

Na primeru Sektora za vanredne poslove i prava vatrogasaca na dodatak za pripravnost, pokušaćemo da objasnimo o čemu se radi.

Naime, Zakonom o policiji (,,Sl. Glasnik RS”, br. 6/2016, 24/2018 i 87/2018), članom 187. stavom 1. tačkom 4, predviđeno je pravo vatrogasaca na uvećanu platu za pripravnost, za svaki sat pripravnosti u visini 10% vrednosti radnog sata osnovne plate. Posebnim kolektivnim ugovorom za policijske službenike (,,Sl. Glasnik RS”, br. 62/2019), ovo pravo je precizirano tako što je članom 8. stavom 6. podvučeno da vatrogasci za vreme provedeno u pripravnosti, kada ne rade, imaju pravo na uvećanu platu u skladu sa zakonom, dok je članom 8. stavom 7. određeno je da se vreme efektivnog rada po pozivu iz pripravnosti računa kao prekovremeni rad. Prema članu 27. stavu 1. tački 3. kolektivnog ugovora, vatrogascima za prekovremeni rad pripada 28,6% vrednosti radnog sata osnovne plate.

Uprkos tome, vatrogascima dodatak za pripravnost nije isplaćivan, zbog čega se protiv Republike Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije, masovno vode parnični postupci za isplatu manje isplaćene zarade. Većina je uspešno okončana i izvršena, te je vatrogascima dodatak prinudnim putem isplaćen uz pripis zakonske zatezne kamate koja nije zanemarljiva.

Kada ovome dodamo iznose troškova sudskog i izvršnog postupka koje je Republika Srbija isplatila tužiocima, dolazimo do iznosa koji nikako nije zanemarljiv, posebno budući da je u pitanju novac poreskih obveznika.

Zbog toga opravdano postavljamo pitanje: dokle će naša država otimati od onih koji su spremni njoj da daju sve, koji su joj i život obećali?

*Napomena: sa problemom neisplaćenih dodataka na platu, nažalost, ne susreću se samo vatrogasci. Tu su i policajci, ali i drugi državni službenici i nameštenici.

UKOLIKO SMATRATE DA NI VAMA NISU ISPLAĆENI DODACI NA PLATU, OBRATITE SE NAŠEM UDRUŽENJU KAKO BISMO ZAŠTITILI VAŠA PRAVA, MIRNIM PUTEM, ILI PO POTREBI SUDSKIM PUTEM.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *