Zlostavljanje na radu – MOBING

Ukoliko Vas neko na poslu u kontinuitetu vređa, omalovažava, preti Vam (otkazom ili fizičkom silom), upućuje neprimerene komentare sa seksualnom konotacijom, ismeva, kleveće, ignoriše, daje zadatke koji nisu u vezi sa Vašim radnim mestom, ili radi šta drugo sa namerom da povredi Vaše dostojanstvo, ugled, integritet i zdravlje, veoma je moguće da ste žrtva zlostavljanja na radu.

Svako radno angažovan ima pravo da traži zaštitu, bez obzira na vrstu ugovora (ugovor o radu, ugovor o volontiranju, ugovor o privremenim i povremenim poslovima i dr).

Prvo interno, potom i sudskim putem, možete tražiti da se utvrdi da ste žrtva zlostavljanja (uz eventualno javno objavljivanje presude), da se zabrani dalje zlostavljanje, da se otklone posledice zlostavljanja, da Vam se nadoknadi materijalna i nematerijalna šteta.

NE DOZVOLITE DA VAS NEKO ZLOSTAVLJA. OBRATITE NAM SE.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *