NKOSK – nezakonita naplata premije i naknade za osiguranje stambenih kredita

NKOSK – nezakonita naplata troškova u ugovorima o kreditu

Prethodnu godinu obeležila je živa polemika na temu da li banka ima prava da na klijenta prevali trošak osiguranja kredita kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK). Gotovo jednoglasan stav sudova u Srbiji je – NE!

Naime, banke su u velikom broju slučajeva, kao uslov za zaključivanje stambenih kredita zahtevale od klijenata da prihvate odredbu prema kojoj će klijenti platiti banci trošak premije osiguranja kod NKOSK i trošak jednokratne naknade za obradu zahteva kod NKOSK.

Sud je našao da je takva odredba ništava, te da su banke nametanjem ove ugovorne odredbe povredile neka od najvažnijih načela obligacionog prava, kao što su to načelo slobode ugovaranja i ravnopravnosti ugovornih strana.

Proverite i Vi da li u ugovoru o stambenom kreditu koji ste zaključili sa bankom, u delu troškova koje ste se obavezali da platite, stoji i odredba prema kojoj se obavezujete da na ime naknade za obradu zahteva kod NKOSK (naknada za administraciju i sl.) platite banci naknadu u iznosu od 20 EUR (ili neki drugi iznos), kao i premiju osiguranja.

Ovakvu odredbu sadrže gotovo svi ugovori o stambenim kreditima u Srbiji, bez obzira na banku, i valutu (rsd, eur, chf).

Ukoliko je to slučaj, imate pravo da tražite povraćaj uplaćenih sredstava sa zakonskom zateznom kamatom od dana uplate. Nažalost, banka ne vraća novac klijentima dobrovoljno, već je neophodno tražiti povraćaj uplaćenih sredstava sudskim putem.

UKOLIKO ŽELITE DA POVRATITE SVOJ NOVAC, KONTAKTIRAJTE NAS.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *